Общи условия

Условия за ползване на www.biotopzone.eu

Моля, прочетете внимателно настоящите „Общи условия” за ползване на Онлайн био магазин „Био .Топ Зона.”. С използването на уеб сайта www.biotopzone.eu  се счита, че приемате и се съгласявате с общите условия за ползване на www.biotopzone.eu.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между biotopzone.eu от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на информационните масиви и УСЛУГИ на biotopzone.eu, включително и тези, които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.

1.Условия за ползване на електронния магазин

1.1. Разглеждането на елктронния магазин www.biotopzone.eu е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
1.2. www.biotopzone.eu е уеб сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.
1.3. За да се пазарува от електронния магазин www. biotopzone.eu, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена и адреси за доставка.
1.4. Данни на Потребителя – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация в www.biotopzone.eu са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни на Потребителя се събират само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.
1.5. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в www.biotopzone.eu, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща.  Всяка информация дадена на www.biotopzone.eu ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

1.6. Доставчикът публикува на адрес www.biotopzone.eu:

1.6.1. Описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
1.6.2. Продажната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Всички цени в сайта са с включен ДДС.
1.6.3. Правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
1.6.4. Всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
1.7. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.

2. Права и задължения на Потребителя

2.1. Потребителят има право на:
2.1.1. Достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
2.1.2. Достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;
2.1.3. Да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на настоящите Общи условия;
2.2. Потребителят се задължава:
2.2.1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
2.2.2. Да плати цената на заявената от него стока;
2.2.3. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
2.2.4. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
2.2.5. Да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята
парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
2.2.7. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

3. Поръчка

– Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, също и в почивните дни и в дните на официалните празници. В процеса на поръчката имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, вашите имена, електронна поща, телефон, адрес, пощенски код, начин на доставка и начин на плащане. След приключване на поръчката, при необходимост от допълнителни уточнения, ние ще се свържем с вас. За промяна в статуса на поръчката – потвърждение, обработване, изпращане и др., ще бъдете уведомявани по електронна поща или телефон.

4. Доставка и плащане

4.1. Доставка – доставката се извършва до желания от потребителя адрес. В поръчката се попълват точен адрес, имена, телефон, пощенски код. Ако потребителят желае пратката да бъде доставена до офис на куриер – в поле Допълнителна информация към Поръчката трябва да посочи желаният офис. Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт, до посочен от Вас адрес или офис на куриер. Куриерската услуга е за сметка на Потребителя. Може да проверите стойността на доставката на www.econt.com/services/shipment-price/. При поръчки на стойност над 100 лева доставката е безплатна. Срокът за получаване на заявените от Вас продукти е 7 (седем) работни дни от датата на направената поръчка.

4.2. Начин на плащане – наложен платеж  с пощенски паричен превод при получаване на поръчка, плащане на куриер

5. Отказ от поръчка и връщане на продукти

5.1. Можете да върнете закупените от онлайн био магазин biotopzone.eu продукти в 14 дневен срок от дата на закупуване при следните условия:

  • Продуктите да са в оригиналната си опаковка;
  • Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване;
  • Да включите оригиналната фактура, поръчка, стокова разписка, с която сте получили пратката, както и придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка;
  • Разходите по връщане на продуктите са за сметка на Потребителя;

5.2. Можем за заменим продуктите с други или да възстановим стойността им, ако  не желаете замяна. В случай, че Потребителят желае връщане на платена сума, същата се възстановява в 14 (четиринадесет)дневен срок от датата на направената поръчка по банкова сметка предоставена от Потребителя.

6. Прекратяване

6.1. Настоящите общи условия и договора на Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

. в случай на заличаване на регистрация на Потребител в био магазин biotopzone.eu, в този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

7. Други условия

7.1. За неуредени в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
7.2. Настоящите общи условия са в сила за всички Потребители на www.biotopzone.eu